वीणा गवाणकर या मराठीतील नावाजलेल्या लेखिका आहेत। त्यांची आजवर अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली असून, त्यांचा लेखनाचा मुख्य विषय असामान्य व्यक्तींचे चरित्रलेखन हा आहे।